TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK AŞ -UÇAK İLE MUHTELİF MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İLE UÇAK BAKIM ONARIM ALET EDAVAT MALZEMELERİ SATIŞ İLANI

  TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK AŞ

5 ADET UÇAK İLE MUHTELİF MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ İLE

UÇAK BAKIM ONARIM ALET EDAVAT MALZEMELERİ SATIŞ İLANI

 

             TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK AŞ’ye ait aşağıda detayları ve muhammen değerleri yer alan menkul mallar satılığa çıkartılmış olup satış için şirket tarafından 14.12.2018 tarihinde saat 17.00’a kadar teklif alınacaktır. Birden fazla teklifin bulunması halinde 17.12.2018 tarihinde saat 15.00 da açık artırma usulü ihale düzenleneceği hususu teklif verenlere iletilecektir. İhale, 17.12.2018 tarihinde saat 15:00 da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli / İSTANBUL adresinde 8. katta yer alan toplantı salonunda açık artırma ile yapılacak olup en yüksek teklifi verene satış yapılacaktır.

 

             Birden fazla teklifin verilmemesi halinde verilen teklif şirket yönetim kurulunca değerlendirmeye alınacak olup 17.12.2018 tarihinde saat 15:00 da yukarıda yer alan adreste teklif verene sonucundan bilgi verilecektir.

 

SIRA NO

 

VARLIĞIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

(Kdv Hariç)

 

1

 

TC-TAY 1989 Model PIPER PA-28-236 S/N 28-11032 Uçak

Çorlu Havalimanı’nda açık alanda park halinde bulunuyor.

 

        

         578.000

 

    2

 

TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 S/N 1528158 9 Uçak

Çorlu Havalimanı’nda açık alanda park halinde bulunuyor.

 

 

173.400

3

TC-FCK 1980 Model C172 RG S/N 172RG0408 Uçak

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda D Kapısı Apron bölümünde Tarkim AŞ hangarlarında bulunuyor.

 

 

289.000

4

TC-TEB 1977 Model FR172K S/N FR17200607 Uçak

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda D Kapısı Apron bölümünde Tarkim AŞ hangarlarında bulunuyor.

 

 

231.200

5

TC-EMS 1977 Model R1722615 Uçak

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda D Kapısı Apron bölümünde Tarkim AŞ hangarlarında bulunuyor.

 

 

289.000

6

Muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasaları

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda C Kapısı Apron bölümünde bulunan Uçuş Okulu binasında bulunmaktadır.

     

           60.000

 

 • Teklif sahibinin gerçek kişi olması halinde resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi ile başkası adına teklif verenlerin de noterden güncel tarihli vekaletname ile birlikte teklif mektubunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde teklif ve taahhütname formunu imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bunu kanıtlayan şirket imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin bir örneği ile birlikte teklif mektubunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Teklif Mektuplarının 14.12.2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar ekleriyle birlikte 0 212 572 15 10 numaralı faks numarasına ya da airtarkim@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Satışa konu uçakların ve menkul malların bulunduğu adreslere giriş-çıkış işlemleri özel bir prosedüre tabi olduğundan; uçakları ve menkul kıymetleri görmek isteyenlerin isteklilerin T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisini ekledikleri dilekçe ile birlikte 0 212 572 15 10 numaralı faksa ya da airtarkim@gmail.com adresine aşağıdaki ziyaret tarihlerinden en az 2 gün önce taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
 • Tekirdağ Çorlu Havalimanındaki Uçaklar 10.12.2018 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında,
 • Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda Tarkim AŞ Adana Hangarlarında bulunan 3 adet uçak ile varlıklar ise 30.11.2018 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebilecektir.
 • ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir. Satışa konu varlıklar hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif verenler ve satışa katılanlar satışa konu malları görmüş, incelemiş ve mevcut haliyle olduğu gibi kabul etmiş sayılırlar.
 • Uçakların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları, vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.
 • Yayınlanan ilan ve kataloglarda uçaklar ile ilgili yer alan bilgiler ve fotoğraflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. İstekli ihale konusu uçakların mevcut durumunu görmüş, beğenmiş ve kabul etmiştir. Alıcı ihale sonrası, ayıplılık, eksiklik, ŞİRKET’CE tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve bu gibi nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder. Uçaklar satış bedelleri ve varsa vergiler ödendikten sonra alıcıya yerinde teslim edilecektir. Teslim tarih ve saatine kadar oluşmuş park ücreti, kira, masraf, ceza vs. tüm masraflar satıcının sorumluluğunda, teslim tarih ve saatinden sonra ise alıcının sorumluluğundadır.
 • KDV oranı % 18 olup satış bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.
 • Teklif sahiplerinin her bir varlık için ayrı ayrı muhammen bedelin % 5’i kadar nakit teminatı; Kuveyt Türk Bakırköy Şubesi TR80 0020 5000 0947 7309 4000 01 İBAN No.lu TL hesaba yatırarak banka dekontunu veya ek (2) de yer alan formata uygun teminat mektubunun aşağıda belirtilen irtibat adresine teklif sahibine ait diğer belgelerle birlikte 14.12.2018 tarihi saat 17:00’a kadar faks ile elden ya da 17.12.2018 tarihi saat 17:00’ da elde olacak şekilde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • İstenen tüm belgelerin tamamı eksiksiz olarak son teklif verme süresinin bitiminden önce aşağıda yer alan adreste olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Teklifin verileceği tarihten sonraki bir tarihi taşıyan ya da son teklif verme süresinden sonra aşağıdaki adrese gelen teklifler ve yukarıda belirtilen usule aykırı olarak verilecek yazılı teklifler işleme alınmayacaktır.
 • İhaleye katılacak olanların nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopilerinin yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.
 • Satış bedelinin ve varsa vergilerin tamamen tahsilini takiben varlıklar alıcıya teslim edilir. Taşınabilir varlıklarda varlığın nakliyesi, yüklemesi, sigorta ettirilmesi, ambalajlanması v.s. her türlü gider alıcıya aittir. Satış bedelinin ihale gününü takip eden 7 gün içerisinde yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Satış bedeli verilen süre içerisinde yatırılmadığı takdirde yatırılan teminat bedeli şirkete irat kaydedilir.
 • Teklif verenlerin Ek 3’te yer alan şartnameyi okumuş ve şartname içindeki tüm hükümleri aynen Kabul etmiş sayılırlar.

 

Satış ilanı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List bölümünde yayınlanmaktadır. Aynı sitede yayınlanmakta olan Teklif ve Taahütname Formu’nun ekindeki listelerde satışa konu varlıkların detayları yer almaktadır.  Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

 

TARKIM ADANA MAKİNE TECHİZAT DEMİRBAS ALET EDAVAT LİSTESİ

TARKİM TEKLİF FORMU

ŞARTNAME

TEMİNAT MEKTUBU İLAN

                                              

Gereği için :

TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK AŞ

İrtibat Ofisi

Osmaniye Mah. İncirli Çıkmazı Sokak

Hukukçular Sitesi B Blok Daire 7 Bakırköy

İSTANBUL

Tel: 0212 572 09 47

Faks: 0212 572 15 10

E-Mail: airtarkim@gmail.com