Gürmed Şirketler Grubu Satış ilanı

GÜRMED GRUBU ŞİRKETLERİ

(Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. / Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş.)

SATIŞ İLANI

 

Gürmed Grubu Şirketleri;

Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile Bir Bütün Olarak Satışa Çıkarılmıştır.

 

Şatışa Konu Şirketler

Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. - Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş.

Şirketlerin Merkez Adresi

Aydınevler Mah., Selçukbey Cad., Selçuk Kavalcı İş Merkezi, No: 36 / 1 Maltepe/İSTANBUL

Peşin Muhammen Bedeli

25.750.000.-TL

Teminat Tutarı

1.287.500 -TL

Satış Tarihi ve Saati

22.11.2018-Perşembe / Saat: 14:00

Satışın Yapılacağı Adres

Büyükdere Cad. No.143 TMSF binası, Esentepe Şişli/İSTANBUL

 

  1. Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurullarınca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 22.11.2018-Perşembe / Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Alma ve Açık Artırma yöntemiyle yapılacaktır.

 

  1. Aday Katılımcılar, 1.000.- (Bin) TL’lik Satış Şartnamesi bedelini, Gürmed AŞ.nin, T.C. Ziraat Bankası AŞ. Samsun Girişimci Şubesi nezdindeki TR76 0001 0020 9739 9279 1850 04 IBAN no.lu TL hesabına; “Gürmed Grubu Şirketleri Satış Şartnamesi bedeli” açıklamasıyla ve firma unvanı belirtmek suretiyle yatırmaları, ödemeye ilişkin dekontu Şirket Yetkilisine elden teslim etmeleri ve Şirketlerin Merkez Adresinde yer alan Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalamaları durumunda, Satış Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını Şirketlerin Merkez Adresinden teslim alabilirler. Aday katılımcılar, Ön Yeterlilik için 09.11.2018-Cuma günü, saat 17:00’a kadar satış şartnamesinde istenilen belgeleri teslim etmek zorunda olup tekliflerini ise Satış Şartnamesi’ne uygun şekilde başvuru dilekçesini hazırlayarak 16.11.2018-Cuma günü, saat 17:00’a kadar Şirketlerin Merkez Adresinde Şirket Yetkilisine elden teslim edeceklerdir. Teklifler, bu tarihe kadar belirtilen adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra sunulan teklifler ile Satış Şartnamesi’ne uygun olmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

 

  1. Gürmed Grubu Şirketleri, Devlet İhale Kanunu veya Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

 

  1. Hisselerin satışından doğan tüm vergiler, masraflar ve diğer yükümlülükler İhaleyi Kazanana aittir.

 

  1. Bu satış ilanında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp bilgilendirme amaçlıdır.

 

  1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde, Gürmed Grubu Şirketleri tarafından ihale anında ve sonrasında yapılan sözlü ve yazılı açıklamalar esas alınacaktır.

 

Satış Komisyonu

 

Şirket Yetkilisi: Uğur TÖRE

İrtibat No         :  0 506 510 51 02