Evlioğlu Gıda A.Ş. Mutfak Malzemeleri Satışı

EVLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MUHTELİF MUTFAK MALZEMELERİ SATIŞ İLANI

 

SIRA NO

TEKLİF VERİLEN MUTFAK MALZEMELERİ

 

TEKLİF BEDELİ (TL)

1

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

2

SİNOP BOYABAT DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

3

SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

4

SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

5

SİNOP GERZE DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

6

SİNOP DURAĞAN DEVLET HASTANESİ MALZEMELERİ

 

7

ORDU FABRİKASI MALZEMERİ

 

8

ORDU EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MALZEMELERİ

 

9

ORDU DİŞ HASTANESİ MALZEMELERİ

 

10

ORDU DOĞUM HASTANESİ MALZEMELERİ

 

 

 1. Yukarıda belirtilen mutfak malzemeleri için ihale, Teklif Alma Yöntemiyle yapılacaktır
 2. Teklifler 09.01.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
 3. Teklif sahipleri ilan edilen listedeki her bir varlık için teklif bedelinin  % 5’i kadar nakit TL teminatı Ziraat Bankası Giresun Şubesi nezdindeki TR48 0001 0001 2360 7341 8950 01 IBAN no.lu TL hesaba yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde örneğini ŞİRKET’ten temin edecekleri en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını Teklif ve Taahhütname Formunda belirtilen teklif sahibine ait diğer belgelerle birlikte teklif formunda/ilanda belirtilen adrese 09.01.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar (Bu tarih dahil)  elden teslim edecek ya da aynı tarihte mesai saati bitimine kadar belirtilen adreste bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
 4. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
 5. İhaleye katılanlar Teklif ve Taahhütname Formu’nu okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 6. Satışa sunulan varlıklarla ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 7. Varlıkların devir işlemleriyle ilgili her türlü masraf alıcıya aittir.
 8. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
 10. Teklif onaylandığı takdirde teklif tutarının tamamının ŞİRKET satış onay bildiriminde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, Ziraat Bankası Giresun Şubesi nezdindeki TR48 0001 0001 2360 7341 8950 01 IBAN no.lu TL hesaba nakden yatırılması zorunludur.  
 11. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlıkları satın almasını isteyebilir.
 12. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartnamedeki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU

SATIŞA KONU OLAN MALZEMELERİN LİSTESİ

 

EVLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:37/1  Altınordu/ORDU

 

İrtibat Kurulacak Kişi:

Hakan BACINOĞLU

Tel: 0532 382 37 94